9. syys, 2018

VIISI EI KIUKUTTAISI, KOLME KYLLÄ

Näin kansalaisena olen seurannut postin kulkua ja myös siitä käytyä keskustelua usean muun ihmisen kanssa. Ihmetystä on herättänyt, mihin oikein ollaan menossa perinteisenä ja varmana tunnetun palvelun osalta. Epäselvyyksiin ei valitettavasti ole tullut kunnon perusteita.

Olemme havainneet viimeistään nyt, että maan oikeistohallitus sekä liikenne- ja viestintäministeriö ajoivat läpi härkäpäisesti postilain uudistuksen. Luulisin, että monet jäivät kaipaamaan arvioita mm. postin yleispalvelun laajuudesta. Tässäkin näkyi tosi oikeistolaisen hallituksen ideologinen yksityistämislinja ja onneton lain valmistelu. Ilmeisesti EU-direktiivi sallisi edelleen viisipäiväisen postinkeräilyn ja -jakelun. Poikkeusmahdollisuuksista erityisissä olosuhteissa on myös ilmoitettava EU:n komissiolle. Tiedämme, että Suomesta löytyy erilaisia alueita ja vaihtelevia vuodenaikoja. Eikä tämä ole näköjään jäämässä tähän. Maan porvarihallitus aikoo muuttaa postilakia siis niin, että kaikki liikesalaisuudet, reittitiedot yms. pitäisi luovuttaa kotimaisille ja ulkomaisille kilpailijoille.

Postihan toi esille ministeriön pyytämillä lausuntokierroksilla aikanaan halunsa jakelupäivien harventamiseen. He perustelivat näkemystään jaettavan postin vähenemisellä noin kymmenellä prosentilla vuodessa. Näin ilmeisesti jakelun yksikkökustannus lähetystä kohden uhkaa nousta korkeaksi. Näin heidän mielestään yleispalveluna tapahtuvasta viisi päiväsestä kirjeiden jakelusta tulee kannattamatonta. Tiedossa on, että postitoiminta on tuottanut kymmeniä miljoonia voittoja useana vuonna. Eikö tämä aiheuta julkisuudessa mitään ihmetystä lainkaan?

Kansalaisena totuin saamaan postin, muun muassa viranomaiskirjeet ja sairaalakutsut, viitenä päivänä viikossa. Ne, jos mitkä edellyttävät viivytyksetöntä jakelua. Posti toimittaa tämän lisäksi asiakkailleen muita postilähetyksiä, paketteja, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä. Uusista palveluista mainittakoon esimerkkinä erinäiset vanhusten hoivaan liittyvät kuviot. 

Hirvittää vieläkin, kun on päädytty harventamaan jakelupäiviä. Se on väistämättä heikentänyt kansalaisten asuinpaikasta riippumatonta tasapuolista tiedonsaantia.  Varsinkin, kun maaseudulla ei ole erillistä sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa niin kuin kaupungeissa. Päivittäinen jakelu on erityisen tärkeää sanomalehtien lukijoille. Haja-asutusalueilla viisipäiväisyys on edelleen tärkeää muiden palveluiden säilyttämisen kannalta. Tämä tukee syrjäseudun elinvoimaisuuden säilymistä ja erityisesti ikääntyvien ihmisten tarvitsemien palveluiden tuottamista. Samoin haja-alueen pienet ja keskisuuret yrittäjät sekä maanviljelijät ovat kokeneet muun muassa pakettien kulun merkittävänä. Aikakauslehdille on ollut elintärkeää aina, että lehti on jokaisella asiakkaalla samana päivänä.

Itse odotan aina innolla, milloin postiauto näkyy mutkan takaa. Aiemmin oli mahdollista tarkastaa kello postiauton tulon mukaan. Nykyisin posti kulkee miten sattuu, joka päivä ei tuttua postinjakajaa näe lainkaan. Jo nyt on toisinaan viikkoja, milloin posti tulee vain neljänä päivänä viikossa. Huhut kertovat, että kokeilussa on jo kolmen päivän jakelu.  Kuuleman mukaan oltaisiin myös haaveilemassa taajamissa kerrostalojen luukkuun jakelusta siirtymistä talojen alakertojen luukkujakeluun. Kiukuttaa jo nyt, kun posti jää tulematta tai joudun noutamaan sen itse kauempaa. Postilain uudistaminen ja jakelupäivien määrän väheneminen entisestään, niin kiukustuttaa vielä enemmän ja useampana päivänä. Onko enää merkitystä laadukkaalla ja asiakasystävälliseen aikaan tulevalla jakelulla? Miten on arvioitu jakelun kilpailun parantaneen kansalaisten palvelua? Onkohan henkilöstön jaksamiseen satsattu käytännössä, eikä vain juhlapuheissa ja ylevissä suunnitelmissa.

Kari Lempinen

3. loka, 2017

PÄÄKIRJOITUS

 

YHTEISKUNNAN KEHITYS

 

Yhteiskuntaamme muotoillaan parhaillaan uudelleen. Isot rakenteelliset muutokset ovat käynnissä. Digitalisaatio haastaa meidät kuulemma kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat. Ne luodaan uudelleen sekä entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. Suomi on jo nyt yksi maailman kärkimaista julkisissa sähköisissä palveluissa ja myös huippua digiosaamisessa. Asiantuntijoiden mukaan tärkeintä on huolehtia asiakkaan olemisesta palvelukehityksen keskiössä ja näin muotoilisimme yhteiskuntaamme aidosti meitä varten.

Myllerryksen jyllätessä jokainen meistä ei näytä pysyvän siinä kyydissä iästä tai elämän tilanteesta johtuen. Armottomat markkinavoimat ovat viime vuosina ottaneet ihmiskunnan riepoteltavakseen ja ovat siirtyneet hyvän palvelijan roolista tylyksi isännäksi.

 

POSTIN MUUTOS

 

Postin rajua muutosta on avittanut sähköisten palveluiden esiin marssi ja samalla manuaalisten postilähetysten väheneminen. Kustannustehokkuuden toimet olemme jokainen saaneet kokea nahoissamme. Kaikesta huolimatta Posti porskuttaa kuitenkin ja tästä kannattavana esimerkkinä osavuosikatsaus. Tämän vuoden liikevaihdon euroissa ennakoidaan edelleen kasvavan viime vuodesta.

 

Kilpailu on lisääntynyt postinjakelussa viime kesänä voimaan tulleen postilain myötä. Postin lisäksi postia jakaa 13 kilpailijaa. Tämä on heittänyt synkän varjon päällemme. Eduskunnassa oleva lain toinen osio on esityksenä karu, kun kulkunopeutta hidastettaisiin ja jakelupäiviä vähennettäisiin sekä haja-alueella olisi pakkokilpailutus edessä. Miten taataan kansalaisten yhdenvertaisuus, sananvapaus sekä tiedon saanti tulevaisuudessa?

 

Huolet ovat näyttäneet valitettavasti vaan jatkuvan mm. resurssipulasta, alihankinnasta, vuokratyöstä ja laatuongelmista. Toki näiden eteen on jo kuluvan vuonna käynnistynyt erilaisia kuntoonlaittotoimenpiteitä ja neuvotteluita. Nähtäväksi jää, miten nämä aikanaan tulevat näkymään työntekijöille, asiakkaille ja viranomaisille positiivisemmin.  

Posti haluaa suunnitelmillaan varmistaa laadukkaiden ja kustannustehokkaiden postipalveluiden saatavuuden jatkossa. Yleisiä toiminnan kehittämistoimia tänä vuonna ovat mm. työmenetelmien ja toimintamallien yhtenäistäminen, ICT:n yksinkertaistaminen ja hyödyntäminen, hankinnan säästöt, uusien liiketoiminta-alueiden sekä tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Samoin automaatiota/digiä hyödynnetään sekä kehitetään (esim. Platon/PoMo). Postilain vaikutusta arvioidaan jakelun toimintaan ja jakelupäiväuudistusta testataan. Henkilöstömäärät ovat tarkastelussa valitettavasti näidenkin toimien seurauksena. Haasteita riittää! Toivon, että näihin työnantajan sekä maan hallituksen tuomiin rajuihin suunnitelmiin löydämme vastalääkettä kesäkuun alun PAU:n liittokokouksen tavoitteilla.

 

 

TYÖNTEKIJÄT VOIMAVARANA

Tulevat suuret muutokset vaativat hyvää yhteistyötä. Kaikin keinoin on ylläpidettävä työkykyisyyttä. Miten suhtaudutaan työkyvyttömyysuhan alaisiin sekä ikääntyviin? Työterveyshuollon rooli on tässä tärkeää. Työtehtävien muuttuessa on huolehdittava perehdyttämisestä. Työnjohtamiseen pitää satsata entistä paremmin. Muutoksen hallintaa ja toimivaa työyhteisöä on huolettava. Jokainen on pidettävä mukana. Ergonomiaa ja työkyvyn varmistamisen malleja on kunnioitettava.

LOPUKSI

Harvinaisen kylmän kevään jälkeen on aika ja syytä odottaa lämpimämpiä kelejä. Raskaan puurtamisen jälkeen saamme nauttia toivottavasti rentouttavista vuosilomista ja unohtaa menneet mahdolliset negatiivisuudet. Ammentakaamme auringosta ja valosta energiaa tulevaan!

Esitän suuret kiitokset niistä luottamuksen osoituksista, jotka ovat menneen vuoden aikana osunut kohdalleni. Elämä välillä koettelee kovasti, mutta ei täysin hylkää. Siihen kuuluu laskuja ja nousuja. Ollaan ihmisiksi ja pidetään huolta toisistamme!

Hyvää kesää ja rentouttavia lomia!

Kari Lempinen

30. maalis, 2017

SYRJÄYTYMISESTÄ

Valitettavasti liian moni eri-ikäisistä kansalaisista elää jonkinlaisessa syrjäytymiskierteessä. Suomella ei ole varaa eriarvoisuuteen ja pahoinvointiin. Juhlapuheissa on useiden vuosien aikana totutusti puututtu tähän hyvinvointivaltiomme kipeään ongelmaan. Vain teot ovat jääneet puutteelliseksi.

Mielestäni kansan jakautuminen häviäjiin ja voittajiin on saatava eri keinoilla poikki. Toivottavasti valo tunnelin päässä alkaa lähestyä. Puheiden sijaan pitää tehdä pikaisesti oikean suuntaisia avauksia mm. lasten, nuorten, työtätekevien ja vanhuksien osalta. Tämän työn tulee olla pitkäjänteistä, sillä haasteita toki tulee riittämään jatkossakin. Sitkeyttä vaaditaan jokaiselta, kun markkinavoimat arvuuttelevat talouden raamien kestävyyttä vähän joka puolella.

Sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus ja heihin mielestäni nyt pitää erityisesti satsata. Useat hallitukset ja päättäjät ovat vuosien varrella pyrkineet saamaan otetta nuorten yhteiskunnan kelkasta putoamiseen. Edelleen joka vuosi liian moni nuori jää peruskoulun jälkeen tyhjän päälle. Pelkän peruskoulun varassa ei nykyisin meinaa töitä saada. Ammatillisen koulutuksen keskeyttää valitettavasti vuosittain usea nuori. Yhteiskuntatakuuseen liittyvät toimet sekä lisäpanostukset ovat tarpeen ja tervetulleita. Harmillisesti syrjäytymisen kovassa ytimessä on nuoria, joilla on vakavaa oirehdintaa ja sairastamista. Perusopetuksemme ei näytä pystyvän nykyisin vastaamaan tähän tarpeeksi hyvin. Kaivataan ehkäisevää otetta ja kannustimia. Nuorten luottamusta tähän hetkeen ja tulevaisuuteen onkin vahvistettava.

Mielestäni asiantuntijoiden ehdotelmia on harkittava.

Neuvolatoimintaa on kehitettävä oppimisvaikeuksien varhaisen tunnistamisen osalta. Välineet ovat kuulemma huippuluokkaa, mutta harvinaisen huonosti käytössä.                                                                            

Peruskoulun opetuksen teoreettisuutta on vähennettävä. Lähikoulujen iloisuutta ja yhteisöllisyyttä ei saa unohtaa. Koulujen jakautumista hyviin ja huonoihin on pysäytettävä.

Olisiko vakavasti vielä harkittava oppivelvollisuusiän kattamista toisen asteen opintoihin? Samalla olisi myös tutkittava oppivelvollisuuden määrittelyä, miten sitä voitaisiin laajentaa oppisopimukseen ja muuhun joustavampaan opiskeluun päin. Sitten on myös yritettävä supistaa alueellisia eroja ammatillisen koulutuksen saatavuuden osalta ja varmistettava jokaisen nuoren pääseminen toisen asteen koulutukseen.  

Työnantajilla on vastuunsa ja heitä on kannustettava nuorten työllistämiseen. Myös vajaakuntoisille on oltava tilaa työelämässä sekä tukea on panostettava nuoriin työnhakijoihin. Välityömarkkinoita ja työllistämisen järjestelmää on rohkeasti kehitettävä.

Tarvitsemme vahvempaa mielenterveysosaamista. Nykyään liian moni nuori siirtyy mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle. Käsissämme on moniongelmaisia tapauksia. Annammeko näin tapahtua?

Meidän yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan ihan jokaista ja eri intressiryhmiä. Politiikalla on tehtävä! Vahvemmin kuin pitkään aikaan!   

Kari Lempinen

pääluottamusmies

 

 

23. maalis, 2017

TORVEN TÄYDELTÄ LEHDEN PÄÄKIRJOITUS (PAU:N LAHDEN OSASTO)

 

ALKUSOITTO

Se on taas joulun aika edessä ja mennyt vuosi kääntymässä lopuilleen. Eikös sitä pitäisi siten olla rauha maas ja ihmisillä hyvä tahto ainakin mielissä? Ankeaan marraskuuhun loi ensi lumi valoisuutta, mutta sitten se suli pois, mutta onneksi valkoisuus palasi. Taasen näyttäytyy aika hämäräisen hyssyn ja mahdottoman utuisuuden. Mieleeni tulevi, että mitähän sitä on tullut tänä vuonna saaduksi aikaan. Jotenkin on tuntunut olevan tasaisen varmasti hoppua. Kiireisen tahdin jälkeen on aika nyt hellittää ja rauhoittua, eikös niin.

 

MAAILMA JA ME

Hurjaa on ollut meno ison veden takana Amerikassa. Siellä suuressa tapahtui jotain sellaista, jota ei pidetty mitenkään mahdollisena. Presidentiksi valittiin oikeistolainen Donald Trump; rikas miljardööri sekä populisti, joka laukoi kampanjassaan rasistisia lausuntoja. Hän lupasi ummet ja lammet juurikaan realismista välittämättä. No meillä köyhässä Suomessa pääministeriksi pääsee näköjään miljonääri ilman arkipäivän palkansaajan todellisuutta ja ulkoministeriksi populisti työväen takinkääntäjä. No kolmatta orpo-mies valtionvarainministeriä en ala tässä nyt enempiä arvioida. Mahdotonta on ollut meno myös maan porvarillisella SOS-hallituksella. Vaikuttaa siltä, että pieni- ja keskituloisiin kyykytys osuu jatkuvasti. Omille kannattajille tunnutaan annettavan almuja lähes joka käänteessä. Pitkien juupastelujen ja jappastelujen jälkeen maahan saatiin kesän korvilla edellä mainituin eväin aikaiseksi kilpailukykysopimus. Kyseistä sopimusta ei voi pitää millään tavalla kohtuullisena. Näillä ratkaisuilla tullaan kurmoottamaan palkansaajia oikein olan takaa. Ratkaisun avaimet ovat annettu työnantajille usean miljardin euron helpotuksina, jotta ihmettelen, jos ei työpaikkoja ala pikaisesti syntyä. Talousennusteissa näyttäisi olevan tosiaan pientä orastavaa kasvun poikasta ja kuluttajien luottamus on nousemaan päin. Kuuleman mukaan markkinavoimat loivat uuden trendin eloomme, jolloin kodista tuli yhä tärkeämpi turvasaareke ihmisille. Mieleeni nousee ajatus, että ovatko yhteisöllisyyden ajat unohdettuna. Näen ympärillä liian paljon syrjäytyneisyyttä ja turvattomuutta. Näinä aikoina yhteiskunnan turvaverkot paukkuvat. Hädän sijaan tarvitaan keskuuteemme tulevaisuuden uskoa keinoilla millä hyvänsä.

DIGI JA POSTI

Olemme siirtymässä yhä voimakkaammin sähköiseen aikaan ainakin monissa suunnitelmissa. Onko tässä kaikki kansalaiset otettu huomioon tasavertaisina ikään ja sukupuoleen katsomatta? Tuttuja ovat kertomukset automaattisista vastaajista, että jonotusaikanne on esimerkiksi kaksikymmentä minuuttia tähän tai tuohon palveluun. No sitten, jos haluat ja satut menemään paikan päälle johonkin määrättyyn paikkaan, niin vastassasi on jonotusnumero vaikkapa 36. Aika monia alkaa uuvuttaa! Sitten jos asiasi vaatii myös erityispalvelua ja asiantuntijaa, niin sen saamiseen saattaapi mennä jopa muutamia viikkoja. Mitä sitten vielä? Olemme saaneet kuulla päättäjiltä oikein Eduskunnasta asti, että kaikki viranomaiskirjeet siirretään sähköiseen muotoon. Näin saavat posteljoonit keskittyä rauhassa kolaamaan lunta, haravoimaan lehtiä ja kesällä ajamaan nurmikkoa sekä tekemään ihmisten hoivaan liittyviä palveluja. Valitettavasti näillä digitalisaation aikoina ja hurmioissa voi käydä niin, että siitä tulee isäntä, vaikka pitikin tulla renki.                                                                                  Mielestäni Postin on vihdoinkin alettava panostamaan perustason palvelun hoitamiseen niin hyvin kuin vain voi. Ei ylennä paljon mieltä toistuvat jäämäuutiset perusjakelussa, vaikka postiduunarit yrittävät hoitaa tehtävänsä tosi mallikkaasti. Miten ihmeessä johdon reseptit eivät pure ongelmiin? Eikö se ole ollenkaan niin, että jos menen sote-termein lääkäriin, niin hän antaa reseptin, jolla haen apteekista lääkkeen, jonka jälkeen parannun. Ihmettelen suurta intoa tehdä perusjakelussa jakelupäivien uudistus, kirjeiden kulkunopeuden yhdistäminen ja samalla tapahtuva hidastuminen. Mitä muuta näillä muka tavoitellaan kuin viisipäiväisen jakelun vähentämistä entisestään tukien selkeästi maan perusporvarihallituksen lain säädäntötoimia. Kilpailijoille suorastaan tarjotaan eväät valmiiksi!

Näistä huolimatta, Kunnallisvaaliuhoa keväälle 2017.

Suuret Kiitokset vielä ammattiosastolle 110 v-juhlista ja SAK:n kultaisesta ansiomerkistä!

Kari Lempinen

23. maalis, 2017

KOLME KIUKUTTAA, VIISI EI

Näin kansalaisena olen seurannut postin kulkua ja myös siitä käytyä keskustelua usean muun ihmisen kanssa. Ihmetystä on herättänyt, mihin oikein ollaan menossa perinteisenä ja varmana tunnetun palvelun osalta. Epäselvyyksiin ei valitettavasti ole tullut kunnon perusteita.

Olen havainnut, että liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut postilain uudistuksen valmistelun, jossa arvioidaan muun muassa postin yleispalvelun laajuutta. Maan hallitus on tuomassa lain muutoksen ja heikennykset tietämyksen mukaan ennen joulua eduskuntaan. Kuulemani mukaan Suomen nykyinen laki takaa EU-direktiivin edellyttämän viisipäiväisen postinkeräilyn ja -jakelun. Poikkeusmahdollisuuksista erityisissä olosuhteissa on ilmoitettava EU:n komissiolle. Tiedämme Suomesta löytyvän eri vuodenaikoihin liittyviä ilmastomuutoksia!

Tietääkseni Posti on tuonut esille ministeriön pyytämillä lausuntokierroksilla viime vuoden lopulla halunsa jakelupäivien harventamiseen. He perustelevat näkemystään jaettavan postin vähenemisellä noin kymmenellä prosentilla vuodessa. Näin ilmeisesti jakelun yksikkökustannus lähetystä kohden uhkaa nousta korkeaksi. Näin heidän mielestään nykymuotoisesta yleispalveluna tapahtuvasta viisi päiväisestä kirjeiden jakelusta tulee kannattamatonta. Tiedossa on, että viime vuonna postitoiminta tuotti kymmeniä miljoonia voittoa. Eikö tämä aiheuta julkisuudessa ihmetystä?

Kansalaisena olen tottunut saamaan postin, muun muassa viranomaiskirjeet ja sairaalakutsut, viitenä päivänä viikossa. Ne, jos mitkä edellyttävät viivytyksetöntä jakelua. Posti toimittaa tämän lisäksi asiakkailleen muita postilähetyksiä, paketteja, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä. Uusista palveluista mainittakoon esimerkkeinä erinäiset vanhusten hoivaan liittyvät kuviot ja kesällä ruohonleikkuu sekä syksyllä lehtien haravointi.

Hirvittää, mikäli päädytään harventamaan jakelupäiviä nykyisestään. Se tulee väistämättä heikentämään kansalaisten asuinpaikasta riippumatonta tasapuolista tiedonsaantia.  Varsinkin, kun maaseudulla ei ole erillistä sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa niin kuin kaupungeissa. Päivittäinen jakelu on erityisen tärkeää sanomalehtien lukijoille. Haja-asutusalueilla viisipäiväisyys on myös tärkeää muiden palveluiden säilyttämisen kannalta. Tämä tukee syrjäseudun elinvoimaisuuden säilymistä ja erityisesti ikääntyvien ihmisten tarvitsemien palveluiden tuottamista. Samoin haja-alueen pienet ja keskisuuret yrittäjät sekä maanviljelijät kokevat muun muassa pakettien kulun merkittävänä. Aikakauslehdille on ollut elintärkeää tähän asti, että lehti on jokaisella asiakkaalla samana päivänä.

Itse odotan aina innolla, milloin postiauto näkyy mutkan takaa. Aiemmin oli mahdollista tarkastaa kello postiauton tulon mukaan. Nykyisin posti kulkee miten sattuu, joka päivä ei tuttua postinjakajaa näe lainkaan. Jo nyt on toisinaan viikkoja, milloin posti tulee vain neljänä päivänä viikossa. Kuuleman mukaan taajamissa ollaan kerrostalojen luukkuun jakelusta siirtymässä talojen alakertojen luukkujakeluun. Kiukuttaa jo nyt, kun posti jää tulematta tai joudun noutamaan sen itse kauempaa. Mikäli postilain uudistuksessa jakelupäivien määrä vähenee entisestään, niin kiukuttaa vielä enemmän ja useampana päivänä. Nyt on aika kansalaisten herätä kampanjoimaan ja puolustamaan viiden päivän postinjakelua. Antakaa Postin Kulkea!

Kari Lempinen